Google+
Referencje
 
Poniżej przedstawiam moje referencje
 Referencje_tłumacz rosyjskiego       Referencje_JMS 

 Referencje_Supertlumacz Referencje_Business Lingo  

   Referencje_GET_IT